COVID-19 en zorgdeclaratie: wat kunt u nu doen?

COVID-19 en zorgdeclaratie: wat kunt u nu doen?

Binnen elke wet- en regelgeving in de zorg, zoals Wlz, Zvw, Wmo en Jw, zijn COVID-19 gerelateerde regelingen getroffen om zorgorganisaties tegemoet te komen. Ook overleggen zorgverzekeraars en overheid over welke maatregelen nog meer getroffen kunnen worden. Maar wat...