ECD-leverancier regas kiest voor het zorgdeclaratie expertsysteem Care2Declare van Care Expert. Klanten van regas worden zo beter en slimmer ondersteund in het verantwoorden en declareren van geleverde zorg. Door controle in te bouwen in het proces legt Care2Declare eveneens de basis voor horizontaal toezicht. Zo realiseren klanten van regas met Care2Declare een financieel gezonde organisatie.

Regas levert een volwaardig ECD aan zorgorganisaties waarmee managers, zorgverleners en cliënten de zorg overzichtelijker maken. Naast zorgregistratie is correcte en op tijd aangeleverde zorgdeclaratie een basisvoorwaarde voor een financieel gezonde zorgorganisatie. Daarom ging regas op zoek naar een oplossing die haar klanten beter en slimmer ondersteunt in zorgdeclaratie.

Zorgdeclaratie geen kwetsbaar proces meer

Regas koos voor Care2Declare vanwege de expertise die in het systeem zit. Esther Janknegt, directeur regas, vertelt: ‘Zorgdeclaratie is een repeterend en administratief proces dat tegelijkertijd enorm foutgevoelig is. Zeker kleinere zorgaanbieders zijn vaak heel kwetsbaar als het gaat om zorgdeclaraties. Dus kozen we voor Care2Declare, waarin de actuele wet- en regelgeving is verwerkt en administratief medewerkers stap voor stap worden ondersteund.’

Ook werkt regas aan het verbeteren van zorgregistratie en -declaratie om horizontaal toezicht te realiseren. ‘Door de extra controlestappen in het zorgadministratieproces, die standaard zijn opgenomen in Care2Declare, krijgen zorgorganisaties en financiers meer vertrouwen in de invoerzijde, waardoor de resultaten van hogere kwaliteit zijn. Daarmee verstevigen onze klanten hun financiële gezondheid.’ 

Care Expert ondersteunt overstap

Bas van Nieuwkerk, directeur Care Expert, vertelt: ‘We begeleiden samen met regas de aangesloten zorgorganisaties naar Care2Declare. Zeker de eisen die gemeenten stellen aan zorgdeclaraties en de variatie daarin, leiden tot veel problemen bij zorgaanbieders. In Care2Declare hebben we al die regels opgenomen, zodat de kans dat declaraties foutief worden ingestuurd wordt geminimaliseerd.’ 

Naast de voordelen voor de zorgaanbieders wordt ook de druk op regas als ECD-leverancier verlicht, aldus Janknegt: ‘Voorheen werkten we met een systeem dat onvoldoende voorzag in slimme regels. Daardoor hadden veel van onze gebruikers problemen met het berichtenverkeer en aanleveren van declaraties. In Care2Declare is dit veel beter verankerd. Hierdoor verwachten we een betere ondersteuning voor de zorgadministratie, wat leidt tot minder fouten en vragen.’