´Een ondernemende zorginstelling richt zich op de zorgbehoevende klant en besteedt declaratiebeheer uit’

Drie jaar lang ondersteunde Technology to Serve (TTS) en Care Expert zorginstellingen vanuit één organisatie met hun declaraties. TTS met een ‘best of breed’ softwareplatform voor een volledig transparante declaratieafhandeling. Care Expert als zorgdeclaratie- expert met een volledig ontzorgende en foutloze dienstverlening. Hoewel hun unieke propositie hen al drie Gazelle Awards opleverde, willen ze nog sneller groeien. Dus laten zij exclusiviteit los en wordt vanaf nu op eigen benen kennis, kunde en software ook met andere aanbieders gedeeld. Alleen zo kan aan de snel toenemende ontzorgingsvraag voldaan worden.

Hoe houden we onze zorg toegankelijk en betaalbaar, ook al leven we langer, verwachten we een steeds hogere zorgkwaliteit en zijn er per zorgbehoevende steeds minder zorgverlenende handen aan het bed? Met een nieuw zorgstelsel gestoeld op een gezonde marktwerking, luidde het antwoord uit Den Haag. Maar toen het complexe pakket aan nieuwe zorgregels in 2015 in werking trad, bracht het naast verwarring ook de nodige liquiditeitsproblemen met zich mee. Een declaratie voor verleende zorg? Die moet tegenwoordig aan nogal wat specifieke eisen voldoen. En wat gebeurt er wanneer een zorgverlener en/of zorgverzekeraar de nieuwe wetgeving niet 100 procent correct toepast? Dan blijft de vergoeding uit en drogen de aan zorg te besteden liquide middelen op. Gevolg: nog meer administratiedruk en minder tijd voor waar het eigenlijk allemaal om te doen is: zorgen. 

Ondernemend (ont)zorgen

Bas van Nieuwkerk heeft als CEO van de TTS Group en terugkerend directeur van het verzelfstandigde Care Expert al jaren een onomwonden mening als het om ontzorgen gaat. “Laat zorgverleners alsjeblieft doen waar ze goed in zijn: zorgen. De administratieve verantwoording hiervan? Besteed die uit aan mensen die daar gespecialiseerd in zijn. Dat is niet alleen veel efficiënter, voordeliger en minder risicovol, maar is ook veel beter voor de cashflow en het welzijn van medewerkers.” Van Nieuwkerk vindt het opvallend dat het uitbesteden van de salarisadministratie inmiddels gemeengoed is, maar veel zorgaanbieders voor wat betreft het uitbesteden van zorgdeclaraties koudwatervrees hebben. Zonde, aangezien declareren met de komst van nieuwe regels echt een vak apart geworden is en de ondernemende zorginstelling er veel baat bij kan hebben. “Slechts een enkele zorginstelling heeft het geluk iemand op de financiële administratie te hebben zitten die volledig is ingevoerd in de nieuwe wetgeving en die kennis op peil weet te houden. Een geluk met een keerzijde wat mij betreft, want de afhankelijkheid van één werknemer brengt ook continuïteitsrisico’s met zich mee. Wat doe je bijvoorbeeld in het geval van ziekte of vertrek? Voor het leeuwendeel van de instellingen geldt echter dat de binnen eigen gelederen aanwezige knowhow te beperkt is om een juiste afhandeling te kunnen garanderen. Nu komt daar nog bij dat voor in het nieuwe stelsel de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de zorgleiding flink is toegenomen, wat bij geconstateerde fouten tijdens periodieke controles vervelende consequenties kan hebben. In een uiterste geval kan een gebrek aan transparantie zelfs het stempel ‘frauduleus’ opleveren. Dat wil je natuurlijk te allen tijde voorkomen. “Volgens Van Nieuwkerk kan Care Expert niet alleen al deze zorgen op een passende manier uit handen nemen, maar dit gebeurt ook met de garantie op correcte declaratie vanuit een heldere SLA (service level agreement).

Software platform

Volgens Hugo Tolsma, die als terugkerend directielid leiding geeft aan softwarebedrijf Technology to Serve (TTS), kan Care Expert als enige in de markt een foutenvrije declaratie garanderen. Dit dankzij het speciaal hiervoor ontwikkelde Care2Declare platform. ’Tegenwoordig is regelgeving omtrent declaratie binnen verschillende reeds bestaande wetgeving erg complex geworden. Gelukkig hebben we dit middels Care2Declare voor de eindgebruiker op eenduidige en eenvoudige wijze weten te automatiseren.’ Geen eenvoudige klus, aangezien naast complexe regelgeving ook het samen met softwarepartners kunnen bieden van een geïntegreerd ecosysteem de nodige voeten in de aarde had. Tolsma: “Een succesvol bron- en declaratiesysteem moet zo nauw mogelijk aansluiten bij het primaire proces van zorgbedrijven. Dit zonder dat zij zich gebonden zien aan één specifieke leverancier. Vendor lock-in? Daar houden we ons verre van. Zorgbedrijven moeten vrij kunnen kiezen welke software ze willen gebruiken ter ondersteuning van het primaire proces. Daarmee bedoel ik alle onderdelen die bij het uitvoeren van zorgtaken horen. Het bijhouden van het ECD (Elektronisch Cliënten Dossier) bijvoorbeeld. Of het inplannen van roosters. En in de toekomst ook steeds vaker de integratie van slimme eHealth instrumenten en toepassingen”. Tolsma geeft aan dat nieuwe innovatieve oplossingen voor het primair proces, aansluiting kunnen vinden bij Care2Declare als bron- en declaratieplatform. Het is niet meer van deze tijd om complexe wet- en regelgeving ten aanzien van declaraties aan gemeenten en zorgverzekeraars zelf in te bouwen. Met de API (Application Programming Interface) van Care2Declare nemen we een flinke stap vooruit in de wijze waarop zorgbedrijven in de toekomst hun informatiehuishouding vormgeven. En voor de duidelijkheid: integratie is niet hetzelfde als het leveren van een koppeling. Integratie betekent dat softwareleveranciers vanuit één omgeving samenwerken zodat zorgbedrijven over dezelfde ondubbelzinnige data beschikken. Wel zo fijn als je je naast efficiëntie en privacy ook hard maakt voor patiëntveiligheid. 

Waardevol nalatenschap

Om zowel de software als de dienstverlening nog beter tot zijn recht te laten komen volgens de nauw beluisterde wensen van de klant, zijn TTS en Care Expert onlangs weer twee afzonderlijke bedrijven geworden. Ze werken onveranderd intensief samen. Maar niet meer exclusief. Zo kan de klant zelf bepalen wat het beste past, iets waar alle betrokkenen baat bij hebben. Volgens beide directeuren is de nieuwe koers een grote verdienste van een bijzondere vrouw die Tolsma als zus en echtgenote Van Nieuwkerk veel te vroeg ontvallen is. “Laura verbond door goed te luisteren en altijd kritisch te blijven. Ook ten aanzien van klantvragen”, roept Tolsma in herinnering. “De ‘waarom’ vraag stond bij Laura altijd centraal. Kon je die nog niet goed beantwoorden, dan had het nog geen zin om van start te gaan. Met ‘Waarom?’ bracht ze zorginstellingen en ketenpartners geregeld op eenzelfde betekenisvol spoor. Ook was zij medeverantwoordelijk voor de uitgestippelde koers die we nu als TTS en Care Expert varen. Ontzettend moeilijk is het soms om haar niet meer als liefdevol klankbord te kunnen horen. Ook veel van onze klanten en andere betrokkenen voelen dat zo. Tegelijkertijd overheerst er ook een gevoel van trots. Haar nalatenschap is waardevol voor iedereen die met Laura heeft samengewerkt. Het geloof hierin maakt dat wij vol vertrouwen deze volgende fase omarmen. Het idee dat Laura zelfs postuum levens weet te verrijken door verzorgende handen te bevrijden van bureaucratie, drijft onze ambities om de invloed van haar bijzondere nalatenschap zo groot mogelijk te laten zijn.

Meer informatie?

Neem contact met ons op.