Uit het onderzoek in opdracht van het Ministerie van VWS blijkt dat maar liefst 82 procent van de zorgprofessionals hun administratieve taken als belastend ervaart. Met nadelige gevolgen voor het werkplezier. Het rapport benadrukt de gezamenlijke verantwoordelijkheid van softwareleveranciers, zorgorganisaties en financiers om de regeldruk in de zorg te verminderen. Lees onze blog en ontdek hoe we werken aan een efficiënte en verlichte werkomgeving voor zorgprofessionals en patiënten.  

Uit een onderzoek van Berenschot, in opdracht van het Ministerie van VWS, bleek vorig jaar dat maar liefst 82 procent van de zorgprofessionals in de langdurige zorg hun administratieve taken als belastend ervaart. Het aanmaken en bijhouden van het Elektronisch Cliëntendossier (ECD) neemt daarbij de meeste tijd in beslag (54 procent). In de tussentijd is er helaas nog te weinig veranderd. Daarom nemen we u mee in welke stappen elke partij in de zorgketen kan zetten. 

De toenemende regeldruk in de zorg heeft een negatieve invloed op het werkplezier en de algehele werkdruk van zorgmedewerkers. Om deze last te verlichten, wordt standaardisatie zowel vanuit financiers als tussen softwareleveranciers aangemoedigd, zo blijkt uit het rapport ‘Regeldruk door het ECD, een kwestie van kennis‘. Dit zijn de belangrijke punten uit het rapport: 

Standaardisatie in software moet regeldruk in de zorg verminderen 

De onderzoekers benadrukken dat softwareleveranciers een cruciale rol vervullen bij het verminderen van de administratiedruk. In plaats van zich voornamelijk te richten op maatwerk en aanpassingen aan de wensen van zorgprofessionals, zou de nadruk moeten liggen op standaardisatie van de software.  

Het inperken van administratieve taken tot het noodzakelijke minimum wordt bevorderd door te standaardiseren van processen en software. Dat betekent dat elk proces ongeveer dezelfde stappen doorloopt. Daarmee voorkom je bijvoorbeeld dat administrateurs per wetgeving een ander proces moeten doorlopen en dus meer kennis en tijd kwijt zijn met het declareren van zorg. Daarnaast moet gebruiksvriendelijkheid als hoogste doel worden beschouwd voor ECD’s en andere zorgsoftware. 

Zorgorganisaties moeten focussen op gegevensuitwisseling 

Voor zorgorganisaties is het van essentieel belang om de juiste ECD’s en zorgdeclaratieplatforms te kiezen. Het inzicht dat maatwerk juist leidt tot meer administratieve werkdruk moet groeien. Het streven naar standaardisatie, zowel binnen oplossingen als voor gegevensuitwisseling, is van groot belang om de regeldruk in de zorg te minimaliseren. Hierdoor kunnen herhaalde invoeringen van documenten per systeem worden voorkomen.  

Om dit te bereiken, moet het bestuur van de zorgorganisatie betrokken worden bij de besluitvorming rondom een nieuw pakket. Maar niet alleen het uitkiezen van een pakket op standaardisatie is belangrijk, het is ook belangrijk dat zij achter een keuze staan om adoptie van een nieuw systeem te bevorderen. Ook kunnen ze aantonen waarom de administratie van bepaalde data onmisbaar is.  

Minder uitvraag van gegevens door financiers  

Het rapport benadrukt dat niet alleen softwareleveranciers en zorgorganisaties verantwoordelijk zijn voor het verminderen van de regeldruk in de zorg. Ook de uitvraag van gegevens door financiers kan beter gestandaardiseerd worden, bijvoorbeeld door een betere samenwerking tussen alle betrokken partijen in de markt. Hierdoor wordt het uitwisselen van data vergemakkelijkt en wordt vendor lock-in voorkomen. 

Standaardisatie als oplossing 

De huidige administratieve lasten in de zorg zijn een bron van frustratie voor zorgprofessionals. Het rapport ‘Regeldruk door het ECD’ toont aan dat de sleutel tot verlichting van deze druk ligt in standaardisatie. Zowel softwareleveranciers, zorgorganisaties als financiers spelen hierin een cruciale rol. Door te streven naar uniforme processen en gegevensuitwisseling kunnen dubbele dataverwerking en overbodige handelingen worden vermeden. 

Zorgprofessionals hebben recht op een werkomgeving waarin zij zich kunnen richten op het verlenen van hoogwaardige zorg aan hun patiënten, zonder overmatige administratieve lasten. Laten we samenwerken aan een toekomst waarin standaardisatie de regeldruk in de zorg aanzienlijk vermindert en het welzijn van zowel zorgmedewerkers als cliënten bevordert. 

Ook de regeldruk in de zorg verminderen? 

Heeft u interesse in hoe onze standaardisatie in gegevensuitwisseling en processen kan bijdragen aan het verminderen van de administratieve lasten? Neem dan gerust contact met ons op voor meer informatie. Samen streven we naar een efficiënte en verlichte werkomgeving voor de zorgsector.