Rapportage & Analyse

Haal meer uit uw data

Houd uw zorgorganisatie financieel gezond met rapportages en analyses van Care Expert. Wij bieden verschillende services die u eenmalig of voor langere tijd kunt afnemen.

Fullservice Rapportage en Analyse

Kiest u tijdelijk of langdurig voor fullservice rapportage en analyse van Care Expert, dan verzorgen wij de controle op de correcte uitvoer van uw maandelijkse declaraties. Zo krijgt u meer zicht op de kwaliteit en continuïteit van uw declaraties.

Wat is onderdeel van fullservice Rapportage en Analyse?
Wij controleren uw berichtenverkeer met uw financiers, signaleren foutieve invoer binnen uw cliëntadministratie en berichtenverkeer, en bieden uiteraard een geschikte oplossing. We brengen vervolgens gedeclareerde en toegewezen bedragen in kaart, wijzen op uitval en de oplossing per foutcode. De rapportages die hieruit voortvloeien zijn opgesteld per AGB-code en gespecificeerd op product- en cliëntniveau.

Maakt u al gebruik van Care2Declare?

Heeft u uw zorgadministratie al ondergebracht in Care2Declare? En zoekt u verdere ondersteuning? Alle aanvullende diensten op Care2Declare vindt u in de kennisbank. Registreer u hier of ga direct naar de aanvullende dienstverlening:

Aanvullende en afzonderlijke diensten

De onderstaande diensten kunt u aanvullend of apart afnemen, zodat u alleen wordt ondersteund waar u ook daadwerkelijk hulp nodig heeft.

Kwartaalrapportage

Controleer of uw geleverde zorg ook daadwerkelijk gedeclareerd is met de kwartaalrapportages van Care Expert. U kunt de rapportage ook gebruiken om een vergelijking te maken met uw financiële boekhouding.

Budgetanalyse

Care Expert brengt voor u in kaart of de geregistreerde zorgmomenten en ingediende declaraties in lijn liggen met de gemaakte budgetafspraken. De analyse wordt gemaakt op financiers- en cliëntniveau. Zo kunt u budgetafspraken met financiers monitoren en voorspellen.

Maatwerk managementrapportages

Krijg direct inzicht in productie- en declaratiecijfers, zodat u kunt sturen op data met de maatwerk managementrapportages. U krijgt een gedetailleerde, periodieke analyse per periode, zoals kwartaal of jaar. Deze managementrapportage is het ideale uitgangspunt voor zowel interne als externe controle en verantwoording.

Jaarafsluiting

U sluit uw jaar goed af met de Declaratiemonitor van Care Expert. We helpen u uw laatste declaraties en correcties door te voeren en nemen alle ingediende declaraties per financier op in uw monitor. Hiermee kunt u controle houden op de verwerkte declaraties en de financiële boekhouding.

Wilt u meer halen uit uw data??

Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek.

Uitbesteden of in huis houden?

Twijfelt u nog? In dit E-book bieden we 10 voordelen van het uitbesteden van uw zorgadministratie.

Deze klanten werken met ons