Referentie: Stichting De Linde

Om alle geleverde zorg in de complexe zorgtrajecten die Stichting De Linde biedt, te kunnen declareren en verantwoorden, kiest de stichting voor Care Expert.

Stichting De Linde vindt in Care2Declare declaratieoplossing voor complexe zorgtrajecten

Stichting De Linde biedt ambulante zorg volgens de Wlz, Wmo en Zvw. Om alle specialisten die betrokken zijn bij de zorgtrajecten te ondersteunen, besloot De Linde zelf een ECD te bouwen. Voor declaratie en verantwoording zochten ze echter een specialistische oplossing en die vonden ze in Care2Declare van Care Expert. ‘Straks voeren we onze complexe zorgtrajecten regelarm uit door de hoogwaardige IT die we gebruiken.’

Stichting De Linde biedt ambulante zorg. Dat betekent dat alle cliënten thuis wonen. De meesten hebben een hulpvraag die bestaat uit een combinatie van maatschappelijke ondersteuning en medisch herstel (in het geval van De Linde psychiatrie). Maar dat betekent ook dat meerdere typen zorgverleners moeten kunnen samenwerken én dat zorg bij meerdere financiers gedeclareerd en verantwoord moet worden.

Meerdere zorgprofessionals betrokken bij één zorgtraject

De sectoroverstijgende zorg die Stichting De Linde biedt, is onderscheidend in de markt. Bij de meeste zorgorganisaties is bij een zorgtraject één type hulpverlener betrokken, terwijl de cliënt meestal op meerdere vlakken hulp nodig heeft.

Een cliënt heeft vaak op meerdere vlakken hulp nodig als het gaat om de complexe doelgroep met een lager intellectueel functioneren die De Linde verzorgt, vertelt bestuurder Tjeerd de Jong: ‘Als een cliënt maatschappelijke ondersteuning krijgt omdat hij niet mee kan komen in de maatschappij, zit daar meestal ook medische problematiek onder. Om die aanvullende specialistische zorg te leveren zijn dan een psychiater of een arts nodig.’

Om de zorgvraag goed te definiëren en de juiste behandelaars in te kunnen schakelen, wordt de intake bij Stichting De Linde multidisciplinair gedaan door een psychiater, een VG-arts en een psycholoog/orthopedagoog. De zorgvraag wordt dan per sector opgedeeld in gestandaardiseerde activiteiten. Hierdoor kunnen medisch specialisten, psychologen en orthopedagogen en de ambulant begeleiders in elkaars verlengde, al naar gelang de zorgvraag, hun werk doen. De cliënt staat altijd centraal in het zorgtraject, niet de manier waarop de zorg is verzuild.

Het vinden van de juiste oplossing was niet eenvoudig

Alleen, om de cliënt centraal te kunnen stellen in het proces en verschillende typen zorg te combineren en op elkaar af te stemmen, wilde de stichting één ECD waarin alle zorg door alle zorgverleners binnen zowel Wlz, de Wmo als Zvw geregistreerd kan worden. Maar het vinden van de juiste oplossing was niet eenvoudig, vertelt Tjeerd de Jong. ‘Nadat we meerdere traditionele pakketten hebben geprobeerd, kwamen we tot de conclusie dat we beter zelf een oplossing konden bouwen.’

De Linde klopte aan bij een automatiseerder in Amsterdam die eerder voor de stichting een oplossing voor urenregistratie ontwikkelde en later bij Walter de Jong. Walter vertelt: ‘Initieel kwamen ze bij ons voor maatwerk dashboard om data van de twee systemen die ze gebruikten samen te voegen, maar in de uitvoering is het werken met twee systemen heel inefficiënt. Daarom hebben we gezamenlijk besloten een volledig nieuw ECD te ontwikkelen, genaamd Tibu.’

Sectoroverstijgende zorg is administratief complex

In de ontwikkeling van het ECD wilden ze zich niet toeleggen op het berichtenverkeer en daarom gingen ze op zoek naar een specialistische oplossing hiervoor, vertelt Tjeerd: ‘In de uitvoering is het heel logisch dat maatschappelijke ondersteuners worden aangevuld met medisch herstel en dat psychologen en orthopedagogen, ambulant begeleiders en artsen en psychiaters met elkaar samenwerken. Maar aan de achterkant is dat enorm complex. Zeker als het gaat om declareren en verantwoorden, waarvan wet- en regelgeving ook nog continu verandert.’

Walter gaat verder: ‘De oplossing Care2Declare van Care Expert was de enige oplossing die sec het berichtenverkeer voor zowel de Wlz, de Wmo als Zvw kon afhandelen. We hebben gesprekken gevoerd en dat voelde eigenlijk direct goed. Dat zij de keuze hebben gemaakt om zich volledig toe te leggen op declaratie en verantwoording ligt helemaal in lijn met onze denkrichting. Nu kunnen wij ons volledig richten op het faciliteren van regelarme werkprocessen. Het klikt goed.’

Ook was Care Expert een goede match omdat we net als De Linde bezig zijn met de implementatie van zorgprestatiemodel. Bij de inrichting van Care Expert kunnen dus zowel de financieringsstromen voor de Wlz, de Wmo als de Zvw meegenomen worden. ‘Daardoor viel het allemaal op z’n plek’, vertelt Walter. Parallel met de inrichting van Care2Declare wordt de integratie tussen Tibu en Care2Declare opgezet, zodat De Linde vanaf 1 januari 2022 van start kan met één ECD voor drie zorgdomeinen.

We schreven al eerder over het zorgprestatiemodel en de overstap van De Linde naar dit nieuwe model. Lees daarover hier verder.

Toeleggen op de gebruiksvriendelijkheid van het ECD

Door de combinatie van hun eigen ECD en Care2Declare worden alle zorgverleners, of het nu psychiaters of maatschappelijke ondersteuners zijn, ondersteund met één gebruiksvriendelijk ECD en kan alle geregistreerde zorg in één keer doorgezet en verwerkt worden in Care2Declare. Met andere woorden: ‘We kunnen onze complexe zorgtrajecten regelarm uitvoeren door de keuze van de hoogwaardige IT-oplossingen die we gebruiken’, aldus Tjeerd.

Zoekt u ook een specialist op het gebied van declaratie en verantwoording? Wij kunnen ook u helpen. Neem contact op en we bespreken graag met u uw uitdagingen.