Referentie: Wittenbergzorg

Door de uitbesteding van zorgdeclaratie wordt meer zorg vergoed en ervaren zorgorganisaties minder administratiedruk.

Wittenbergzorg krijgt meer zorg vergoed door Care Expert

Zorgorganisatie Wittenbergzorg krijgt meer zorg vergoed en ervaart minder administratiedruk. Het lijkt te mooi om waar te zijn, maar door zorgdeclaratie uit te besteden bij Care Expert behaalde Wittenbergzorg deze doelstellingen. Cor van de Craats, bestuurder bij Wittenbergzorg, vertelt waarom ze besloten hun zorgdeclaratie uit te besteden en welke stappen daaraan voorafgingen. 

Wittenbergzorg is een kleine zorgorganisatie met een protestants-christelijke grondslag. Ze hebben zo’n 60 plaatsen in het verpleeghuis, maar leveren ook wijkverpleging volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), huishoudelijke ondersteuning, dagbesteding en een maaltijdservice. Alles is gecentreerd rondom Zorgcentrum de Wittenberg te Haaften. Inmiddels werken zo’n 260 mensen bij de organisatie.

Zakelijker geworden

Cor van de Craats is als bestuurder eindverantwoordelijk voor het optimaliseren van processen en de financiële gezondheid van de organisatie. Hij zag de organisatie in de afgelopen jaren steeds verder groeien: ‘De ons-kent-ons-cultuur is minder geworden, we zijn onderling zakelijker geworden. Dat betekent ook dat we een betere bedrijfsvoering willen doen, dus goede cliëntadministratie, cliëntplanning, goede routeplanning, een goed ECD.’

‘Eerlijk gezegd hebben we er even over gedaan om de juiste oplossingen te vinden. We hebben ongeveer drie jaar geleden gekozen voor ResidentWeb ECD van Technology To Serve. We werden over de streep getrokken door de naadloze integratie met Care2Declare van Care Expert. We zijn begonnen met ResidentWeb en Care2Declare in de wijkverpleging, maar al snel hebben we de oplossingen over de hele organisatie uitgerold.’

 Wittenbergzorg

 

Een oplossing om mee vooruit te kunnen

‘We merken dat we met Technology To Serve en Care Expert het vertrouwen hebben dat we een programma in huis hebben waarmee we vooruit kunnen’, vertelt Van de Craats. Toch is besloten om de gehele zorgdeclaratie uit te besteden aan Care Expert. ‘We hebben langere tijd de zorgdeclaratie zelf gedaan, maar het bleek keer op keer een te ingewikkeld proces om het goed uit te voeren.’ 

Van de Craats: ‘Vorig jaar hebben we Care Expert in de arm genomen om achterstanden weg te werken en onze zorgdeclaraties tot dan toe te bekijken. Er bleken toch fouten in onze administratie te zitten. Die zijn door de experts van Care Expert opgelost en zodoende hebben we de vergoedingen van de geleverde zorg kunnen verhogen. Waar we eerder misschien sceptisch waren, is dat nu volledig omgeslagen in enthousiasme.’ 

Volledig ontzorgd 

Wittenbergzorg wordt volledig ontzorgd in de verantwoording en declaratie van zorg. Van de Craats: ‘Er is nog wel een interne contactpersoon, maar eigenlijk krijgt ze geen vragen meer over de zorgdeclaratie. Daarom ben ik zo enthousiast: ik heb de vergoeding van onze geleverde zorg goed geborgd en we zien de opbrengsten omhooggaan, terwijl de administratiedruk is verminderd.’

Als Van de Craats naar de toekomst kijkt, dan wil hij meer gaan sturen op basis van data. ‘We willen meer inzichten uit de data halen. We hebben steeds meer gedetailleerde informatie over hoeveel productie wordt geleverd per woonplaats, bijvoorbeeld. We kunnen wel denken dat we meer cliënten in Beesd bedienen, maar misschien zijn er meer in Geldermalsen. Op zulke inzichten kan je de organisatie sturen.’   

Wilt u ook meer zorg vergoed zien en uw administratielast verlagen? Neem contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek!