Als bestuurder in de zorg kunt u zich niet langer afzijdig houden van ICT. Dat betekent niet dat u een techneut moet worden en alle technische specificaties van uw IT-infrastructuur moet kennen. U moet alleen wel weten welke strategische kansen technologie u in potentie biedt en welke beperkingen verouderde technologieën opleggen. Wilt u kwalitatieve zorg blijven leveren én financieel gezond zijn als zorginstelling? Dan moet u digitaal leiderschap in uw bestuur verankeren.

De zorgsector zit in een fase van transitie, waarin we anders gaan kijken naar zorg en bijbehorende kosten. Voorheen lag de focus op de kosten die gemaakt werden en hoe we daar dan vervolgens in konden snijden. Dat deden we bijvoorbeeld door minder geld uit te geven aan personeel, veelal de grootste kostenposten. Het gevolg: verschraling van zorg en een zesjescultuur.

Ook de digitale agenda wordt vaak gestuurd op of nieuwe technologie wel past binnen het budget, geheel in lijn met de zesjescultuur. Of er wordt alleen gekeken naar de volgende hype en daar wordt dan vervolgens in geïnvesteerd alsof dat de heilige graal moet zijn. Maar voor beeldbellen is Skype prima geschikt. Daar hoeft u geen compleet nieuw systeem voor aan te schaffen.

Er wordt dus te weinig gekeken naar de toegevoegde waarde van ICT: hoe kan technologie de zorg verbeteren? Terwijl, als technologie op de juiste manier wordt aangewend, het zorgprocessen van het leveren van zorg tot het uitvoeren van de administratie beter, efficiënter én leuker kan maken voor alle betrokken partijen. Hoe zorgt u er alleen voor dat u bewust wordt van de kansen die technologie met zich meebrengt? Hoe neemt u de rest van de organisatie mee in de ambities die u heeft?

De 4 stappen naar digitaal leiderschap

Zet de volgende stappen en sluit u aan bij de digitale leiders:

  1. Ga in gesprek met de interne organisatie: het belangrijkste is dat u weet wat er in uw organisatie speelt. Ga op de werkvloer kijken, spreek met zorgprofessionals, praat met uw team. Spreken met de interne organisatie is cruciaal om te kunnen bepalen wat u eigenlijk nodig heeft. Zo stuurt u niet alleen op technologie om mooie nieuwe digitale producten neer te zetten, maar sluit de nieuwe technologie precies aan op waar de organisatie behoefte aan heeft. Ervaar de uitdagingen die uw zorgprofessionals ervaren.
  2. Geef vorm aan uw persoonlijke visie: maak na de inventarisatie de balans op. Waar liggen de grootste uitdagingen en waar zouden direct resultaten bereikt kunnen worden? Hoe helpt ICT u daarmee? Verrijk uw kennis over welke digitale ontwikkelingen aansluiten op de wensen die binnen uw organisatie leven door kennis in te winnen via onafhankelijke bronnen. Denk aan vakbladen, concullega’s of bezoek eens een interessant seminar.
  3. Win informatie in over beschikbare producten en bijbehorende SLA: wilt u concrete voorstellen voor technologie om uw digitale wensen vorm te geven, wees dan alert op productpushes of vendor lock-in . Als u bij uw hofleverancier aanklopt en er wordt alleen gesproken over hun producten in plaats van over uw wensen en uw processen, dan is het misschien tijd om te zoeken naar een leverancier die wel kijkt naar uw behoeften.
  4. Sla uw digitale slag: kijk bij het aanschaffen van nieuwe technologie dus niet alleen maar naar het besteedbaar budget. Sommige organisaties hebben de regel dat vier procent naar ICT moet gaan, maar dat lijkt me niet het juiste uitgangspunt. Het is de vraag: wat wilt u bereiken met de digitale slag en wat levert het u daadwerkelijk op? Welke doelstelling wilt u behalen? Zorg voor een heldere businesscase, waarin ook ‘zachte’ factoren worden meegenomen, zoals zorgkwaliteit en cliënttevredenheid.

Tot slot. Het maakt niet uit hoe jong of oud u bent: u verdiepen in vernieuwing is van alle tijden. Vroeger werden cliënten anders behandeld dan tegenwoordig. Daar moest u ook voor openstaan. Soms werd de huisvesting aangepast en werd bijvoorbeeld uw kennis van vastgoed cruciaal voor de voortgang van de zorg. De tijdsgeest van tegenwoordig draait om de digitale kansen. Word daarom digitaal leider, zodat u de juiste technologie laat aansluiten bij de wensen en behoeften van uw organisatie. Zo stuurt u niet alleen op kosten, maar vooral op toegevoegde waarde en het verbeteren van uw zorg!