Wist u dat u als zorginstelling uw eigen zorgadministratielasten kunt verminderen, tegelijkertijd uw risico’s kunt verminderen én kunt voldoen aan wet- en regelgeving? Wij snappen dat u soms wordt overweldigd door alle negatieve berichtgeving over inspectiebezoeken, zwarte lijsten en hoge boetes. Gaat u echter uit van uw eigen organisatie en core business, dan kunt u risico’s én administratielasten verminderen! 

De gezondheidszorg staat onder druk en de media heeft er de mond vol van. U bent druk met inspectiebezoeken en hoort over zwarte lijsten van instellingen die het beter kunnen doen. In de media leest u over de dreiging van hoge boetes van de Autoriteit Persoonsgegevens en manifesten voor betere zorg, zoals die van Hugo Borst. Niet gek dus dat u zich zorgen maakt en alle risico’s wilt inperken.

Focus op zorg

Hoogleraar en filosoof aan de Universiteit van Amsterdam en afdelingshoofd psychiatrie van het AMC, Damiaan Denys, constateert dat angst aan de orde van de dag is. Het is alleen niet constructief om u te laten leiden door angst. Vooral omdat angst gebaseerd is op datgene wat we verbeelden, maar niet op tastbare of toetsbare situaties, aldus Denys. Daar komt bij dat de ‘gevaren’ vooral van buitenaf lijken te komen, terwijl u zich het liefst wilt focussen op uw core business: het zorgen voor uw cliënten.

De externe druk die wordt opgelegd, is vaak niet eens terecht. Er wordt teveel uitgegaan van de gezondheidszorg als één systeem. Alsof alle zorginstellingen hetzelfde zijn. Maar uw zorginstelling kan niet vergeleken worden met die uit andere sectoren. Denk aan het controleren van risico’s: deze zijn in een thuissituatie uiteraard anders dan in een verpleeghuis. Toch worden te vaak algemene toetsingsinstrumenten gebruikt. Met als resultaat: onnodige administratie met bijbehorende kosten.

25 procent van tijd zorgprofessional is administratie

Uit onderzoek uit 2017 van adviesbureau Berenschot onder 4.200 zorgprofessionals in de langdurige zorg blijkt bijvoorbeeld dat zij gemiddeld een kwart van hun tijd besteden aan administratie. Tegelijkertijd vinden zij veertien procent acceptabel. Het is dan ook niet gek dat bijna negen op de tien zorgprofessionals die directe zorg verlenen in de langdurige zorg hun administratieve taken als belastend beschouwen.

Hoe biedt u het hoofd aan alle externe druk én voldoet u aan wettelijk vastgelegde regels en toetsing? Door uit te gaan van uw eigen organisatie! Door terug te gaan naar de basis. Door alle overbodige regels eruit te gooien. Door activiteiten die niet bij uw core business horen uit te besteden aan een specialist. De belangrijkste vraag die u uzelf dus kunt stellen, is: zijn alle regels en toetsingsinstrumenten die u in uw organisatie heeft belegd, noodzakelijk?

En welke regels en toetsingsinstrumenten helpen u om de zorg die u levert te verbeteren? U kunt misschien geadviseerd worden door een goedbedoeld instituut om tevredenheid en kwaliteit te meten, maar het is een mythe dat het documenteren en registreren van handelingen de risico’s daadwerkelijk verminderen. Juist door het leveren van zorg aan het bed of aan de keukentafel, vermindert u daadwerkelijk risico’s én verbetert u de kwaliteit van zorg aan uw cliënten!

Ga uit van uw eigen kracht

Uiteraard snappen we dat onder andere zorgverzekeraars, gemeenten en de Nederlandse Zorgautoriteit een grote verantwoordelijkheid dragen voor uw regel- en administratiedruk. Maar lang niet alle regels die worden geadviseerd zijn noodzakelijk. Zo hoeft u een zorgplan niet vanuit de wet te ondertekenen, zeker niet bij aanpassing van de zorg. Toch stellen goedbedoelde controleurs van zorgkantoren deze eisen toch.

Ga dus uit van uw eigen kracht en blijf bij uw core business, het bieden van zorg aan uw cliënten. Zoek uit aan welke wet- en regelgeving u daadwerkelijk moet voldoen en leg vast hoe compliancy binnen uw organisatie is georganiseerd. Zo kunt u zelf de administratielast en bijbehorende kosten beheersen en houdt u externe partijen tevreden. Om uw zorgprofessionals én cliënten natuurlijk niet te vergeten. Less is more, ook in de gezondheidszorg!