Managed Services

Volledig ontzorgd door uitbesteden van uw zorgdeclaratie

Declaratieservices

Heeft u niet de kennis en ervaring in huis om uw zorgdeclaratie correct en op tijd te versturen? Of loopt u achter door ziekte en verlof? Wij garanderen honderd procent op tijd en correct verstuurde declaraties. We lossen daarnaast alle achterstallige declaraties op en garanderen dat declaraties die nog niet verlopen zijn, eveneens voor honderd procent worden opgelost.

Debiteurenbeheer

Als debiteuren te laat betalen, dan is dat vaak geen onwil. Ze vinden het proces te ingewikkeld of krijgen te maken met afkeur. Heeft u geen capaciteit of kennis om achter deze debiteuren aan te gaan? Wij helpen u. Wij nemen contact op, zorgen dat vragen worden beantwoord en eventuele problemen worden opgelost. En we informeren u continu, zodat u volledig grip houdt op de situatie.

Betaalservices

Als hoofdaannemer wilt u dat administratieprocessen goed lopen om onderaannemers op tijd te betalen en op tijd en correct zorg te declareren. Met onze betaalservices hoeft u zich daarover geen zorgen meer te maken. Wij zorgen dat de juiste data wordt verzameld, zodat u op tijd de juiste uitbetalingen richting onderaannemers en declaraties richting financiers kunt doen.

Weten hoe u door uitbesteden weer grip krijgt op uw zorgdeclaratie?

Voordelen van Managed Services

100% correcte en op tijd ingediende declaraties

Dankzij onze services hoeft u zich nooit meer zorgen te maken over uw zorgdeclaraties. Met de juiste informatie uit uw ECD garanderen wij dat honderd procent van de declaraties op tijd en correct worden ingediend. Veranderen de eisen van uw financier? Dan zijn wij al op de hoogte en dan veranderen wij direct mee.

Continuïteit in uw zorgdeclaratie

Als u uw zorgdeclaratie uitbesteedt aan Care Expert, dan bent u niet meer afhankelijk van één administrateur die ziek kan worden of op vakantie kan gaan. Hoewel u een vaste specialist krijgt toegewezen, neemt een collega het eenvoudig over als hij of zij niet beschikbaar is. Zo garanderen we continuïteit in uw zorgdeclaratie.

U behoudt grip op uw zorgdeclaratie

Uitbesteden van uw zorgdeclaratie betekent niet dat u uw grip verliest. In tegendeel. Via onze oplossing Care2Declare bieden we declaraties altijd eerst ter controle aan. En verzonden declaraties kunt u altijd inzien, net als de belangrijkste statistieken. Zo houdt u volledig grip op uw zorgdeclaratie.

Alle aandacht voor uw kerntaak

Door zorgdeclaratie uit te besteden, kunt u zich volledig richten op uw kerntaak: het leveren van zorg. Dat kan door de drie voordelen hiervoor genoemd, maar ook doordat u enerzijds grip houdt op uw kosten. U betaalt een vast bedrag per maand en cliënt. Anderzijds zijn risico’s verzekerd. Een geruststellende gedachte.

Wilt u ook volledig ontzorgd worden in uw zorgdeclaratie?

“Facturatie- en declaratieprocessen binnen de laboratoriumsector worden steeds complexer, waarbij een divers applicatielandschap eerder regel dan uitzondering is. Met Care Expert is het nu mogelijk om alle disciplines te integreren binnen één centraal facturatieproces”

- Certe

"Voor de jaarlijkse accountantscontroles levert Care Expert de juiste management-rapportages aan, op basis waarvan bijvoorbeeld de AO/IC wordt uitgevoerd. De gezamenlijke focus zien wij terug in een efficiëntere productiecontrole van de accountant."

-  Zorggroep Tellus

"De oplossing Care2Declare is de enige oplossing die sec het berichtenverkeer voor de Wlz, de Wmo én Zvw kan afhandelen. Nu kunnen wij ons volledig richten op het faciliteren van regelarme werkprocessen."

- Stichting De Linde

"Door het toepassen van de ‘best of breed’ oplossing kiezen we voor het best passende woonzorg-, behandel- en wijkzorgdossier. Tevens is er een nieuw systeem voor de zorgadministratie en een nieuw klantportaal."

- Groenhuysen

Deze klanten werken met ons

Uitbesteden of liever alles zelf doen?

Wanneer investeert u zelf in een administrateur met adequate declaratiekennis? En wanneer kiest u voor Managed Services, oftewel het volledig uitbesteden van uw zorgdeclaratieproces? U leest het in dit e-book.
Uitbesteden of in huis houden

Onze sectoren

GGZ en Forensische zorg

Loopt u door de overstap naar het zorgprestatiemodel achter in uw zorgdeclaratie? Of ontbreekt de kennis en expertise voor een soepele overstap? Wij helpen u. Bijvoorbeeld door achterstallige declaraties 100% op te lossen, mits ze binnen het declaratietermijn vallen. Maar ook door langere tijd uw zorgdeclaratie over te nemen en te zorgen dat processen worden gestroomlijnd.

VVT

Grote kans dat u te maken heeft met meerdere financiers, verschillende gemeenten die elk hun eigen standaarden hanteren. In negentig procent van de gevallen kunt u prima uw declaraties afhandelen, maar die laatste tien procent maakt het u lastig. Wij helpen u door honderd procent van uw declaraties correct en op tijd in te dienen. Ook houden wij nauw contact met uw financiers, zodat u zeker weet dat u geen omzet misloopt.

Labs

Waarschijnlijk is uw facturatieproces de afgelopen tijd steeds complexer geworden. Dit heeft zijn weerslag op uw interne organisatie; behalve de directe gevolgen voor de financiële administratie neemt ook het debiteurenrisico toe en brengt het uitdagingen voor uw IT-afdeling met zich mee. Met Care Expert heeft u een partner die deze risico’s graag uit handen neemt; tijdige en volledige facturatie én betaling is wat u mag verwachten.

Jeugdzorg

Omdat u waarschijnlijk werkt met meerdere financiers, is het lastig om honderd procent gedeclareerd te krijgen. Zorgadministratie hoort ook niet bij uw kerntaak, dus u loopt altijd achter de feiten aan. Wij helpen u door honderd procent van uw declaraties correct en op tijd in te dienen. Is er een financier met afwijkende standaarden? Geen probleem, wij nemen contact op en zorgen dat processen in de toekomst altijd goed verlopen.
Wilt u weten hoe we u kunnen helpen?