Referenties

Sinds 2011 ondersteunt Care Expert veel zorgorganisaties met hun declaratie- en verantwoordingsproces.

"Care Expert neemt veel werk uit handen door ons bij te staan in onder andere debiteurenbeheer. Ongecontracteerde zorg wordt nu binnen 21 dagen betaald nadat we de facturen hebben verzonden. Voorheen duurde dat langer."

– Attenza

"Met Care Expert konden wij ons focussen op de start van onze organisatie. Als startend innovatieve organisatie vonden wij in hen een innovatieve partner. Zo zijn wij samen gegroeid naar een omslagpunt."

– Vivens Begeleiding

“Dankzij Care Expert heb ik de vergoeding van onze geleverde zorg goed geborgd. We zien de opbrengsten omhooggaan, terwijl de administratiedruk is verminderd.”

– Wittenbergzorg

"Door de manier waarop ze ons ondersteunen en op de hoogte houden van de vorderingen, heb ik het volste vertrouwen in Care Expert. Ze zijn scherp op veranderingen en doen navraag over onduidelijkheden. Dat geeft ons een goed gevoel."

– TalenTonen

“Het belangrijkste resultaat van de samenwerking met Care Expert is de ontzorging: we hebben een specialist die weet wat er moet gebeuren en doet wat er moet gebeuren. Maar ook de extra opbrengsten zijn natuurlijk een plus.”

– De Binnenvest

"Voor de jaarlijkse accountantscontroles levert Care Expert de juiste management-rapportages aan, op basis waarvan bijvoorbeeld de AO/IC wordt uitgevoerd. De gezamenlijke focus zien wij terug in een efficiëntere productiecontrole van de accountant."

–  Zorggroep Tellus

"De oplossing Care2Declare is de enige oplossing die sec het berichtenverkeer voor de Wlz, de Wmo én Zvw kan afhandelen. Nu kunnen wij ons volledig richten op het faciliteren van regelarme werkprocessen."

– Stichting De Linde

"Door het toepassen van de ‘best of breed’ oplossing kiezen we voor het best passende woonzorg-, behandel- en wijkzorgdossier. Tevens is er een nieuw systeem voor de zorgadministratie en een nieuw klantportaal."

– Groenhuysen

Deze klanten werken met ons