Referenties

Sinds 2011 ondersteunt Care Expert veel zorgorganisaties met hun declaratie- en verantwoordingsproces.

Doorpakkers logo

"Als wij groeien, hoeven we niet meer mensen aan te nemen op de administratie. Ik hoef me ook niet bezig te houden met ziekteverzuim of vakanties, maar ik kan me focussen op de zorg."

– Doorpakkers

Logo Neos

"Wat ik zo fijn vind aan onze samenwerking, is dat Care Expert meedenkt over onze uitdagingen. Het is geen eenrichtingsverkeer, maar zij denken proactief mee."

– Avondlicht

Logo Neos

“Er wordt echt met ons meegedacht en dat is mooi aan de samenwerking. Het gaat verder dan de basisprocessen, maar ze willen echt helpen om onze processen en knelpunten verbeteren”

– Neos

"Met Care Expert konden wij ons focussen op de start van onze organisatie. Als startend innovatieve organisatie vonden wij in hen een innovatieve partner. Zo zijn wij samen gegroeid naar een omslagpunt."

– Vivens Begeleiding

“Het belangrijkste resultaat van de samenwerking met Care Expert is de ontzorging: we hebben een specialist die weet wat er moet gebeuren en doet wat er moet gebeuren. Maar ook de extra opbrengsten zijn natuurlijk een plus.”

– De Binnenvest

"Care Expert neemt veel werk uit handen door ons bij te staan in onder andere debiteurenbeheer. Ongecontracteerde zorg wordt nu binnen 21 dagen betaald nadat we de facturen hebben verzonden. Voorheen duurde dat langer."

– Attenza

“Facturatie- en declaratieprocessen binnen de laboratoriumsector worden steeds complexer, waarbij een divers applicatielandschap eerder regel dan uitzondering is. Met Care Expert is het nu mogelijk om alle disciplines te integreren binnen één centraal facturatieproces”

- Certe

"Voor de jaarlijkse accountantscontroles levert Care Expert de juiste management-rapportages aan, op basis waarvan bijvoorbeeld de AO/IC wordt uitgevoerd. De gezamenlijke focus zien wij terug in een efficiëntere productiecontrole van de accountant."

-  Zorggroep Tellus

"De oplossing Care2Declare is de enige oplossing die sec het berichtenverkeer voor de Wlz, de Wmo én Zvw kan afhandelen. Nu kunnen wij ons volledig richten op het faciliteren van regelarme werkprocessen."

- Stichting De Linde

"Door het toepassen van de ‘best of breed’ oplossing kiezen we voor het best passende woonzorg-, behandel- en wijkzorgdossier. Tevens is er een nieuw systeem voor de zorgadministratie en een nieuw klantportaal."

- Groenhuysen

Deze klanten werken met ons